Ochrana osobních dat

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů vám jako uživateli našich internetových stránek a našich nabídek poskytují informace o povaze, rozsahu a účelu shromažďování a používání osobních údajů.

Výslovně upozorňujeme, že přenos údajů na internetu (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailu) má bezpečnostní nedostatky a nemůže být zcela chráněn před přístupem třetích stran.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou aktuálně platné a byly vytvořeny v únoru 2021. Vzhledem k dalšímu vývoji našich internetových stránek a nabídek nebo kvůli změnám v právních nebo regulačních požadavcích může být nezbytné tyto zásady ochrany osobních údajů změnit. Aktuální prohlášení o ochraně údajů si můžete kdykoli prohlédnout a vytisknout na našich internetových stránkách na adrese https://posiforlid.cz/ochrana-osobnich-dat/.

Odpovědnost za zpracování údajů

Správcem údajů je:

URSAPHARM Arzneimittel GmbH
Industriestraße 35
66129 Saarbrücken Německo
Telefon: +49 (0) 6805/9292-0
Fax: +49 (0) 6805/9292-88
E-mail: datenschutz@ursapharm.de

Zpřístupnění údajů třetím stranám a poskytovatelům třetích stran

Dodržujeme zákonné požadavky. Údaje jsou předávány třetím stranám pouze v rámci zákonných ustanovení.

Zpracování údajů na našich internetových stránkách

Obecné informace

 

Integrace služeb a obsahu třetích stran

Na našich internetových stránkách můžeme používat služby třetích stran, například k integraci externích médií, provádění analýz atd. Děje se tak vždy na právním základě, například na základě našich oprávněných zájmů (např. našeho zájmu o analýzu, optimalizaci a ekonomický provoz našich internetových stránek) ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo – pokud je to v jednotlivých případech nutné – na základě vašeho dříve uděleného souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Takové služby obecně vyžadují, aby poskytovatelé třetích stran brali v potaz IP adresy uživatelů, protože bez IP adresy by nemohli odeslat odpovídající obsah do prohlížeče. Pro prezentaci takového obsahu je vyžadována IP adresa. Snažíme se používat pouze služby, jejichž příslušní poskytovatelé používají k doručování obsahu pouze IP adresu. Někteří poskytovatelé také pro statistické nebo marketingové účely používají takzvané „pixelové značky“ (neviditelná grafika, známé také jako „webové signály“). „Pixelové značky“ lze použít k vyhodnocení informací, jako je návštěvnost uživatelů na těchto internetových stránkách. Pseudonymní informace mohou být také uloženy v souborech cookie v zařízení uživatele a mohou zahrnovat mimo jiné technické informace o prohlížeči a operačním systému, internetové stránky, na které se odkazuje, dobu návštěvy a další informace o využívání naší online nabídky, stejně jako spojení s takovými informacemi z jiných zdrojů.

Další informace o tom, které služby se na těchto internetových stránkách skutečně používají, a jak se v jejich rámci zpracovávají údaje, a také příslušný právní základ, najdete ve vysvětlivkách k příslušným službám v dalších částech tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Druhy zpracovávaných údajů

Na našich internetových stránkách shromažďujeme a zpracováváme inventární údaje (např. jména, adresy), kontaktní údaje (např. e-mailové adresy, telefonní čísla, faxová čísla, poštovní adresy), údaje o používání (např. navštívené internetové stránky, odkazy, na které jste klikli, zájem o obsah, časy přístupu, přístupová místa), údaje o obsahu (např. komentáře, zadávání textu, fotografie, videa) a údaje o měření a komunikaci (např. informace o zařízení, informace o prohlížeči, IP adresy).

Kategorie subjektů údajů

Osobami ovlivněnými zpracováním osobních údajů jsou všichni návštěvníci a uživatelé našich internetových stránek.

Účel zpracování

Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje uživatelů našich internetových stránek, abychom s nimi mohli komunikovat a informovat je (např. kontakt a další informace), vést statistiky, dosahovat měření a analýzy (např. pomocí marketingových a analytických nástrojů), abychom mohli lépe navrhovat a optimalizovat obsah a funkce, technicky spravovat a optimalizovat web a odstraňovat bezpečnostní nedostatky.

Právní základy zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze, pokud k tomu máme právní základ. V následujícím textu určíme jednotlivé příslušné právní základy v souvislosti s příslušnými operacemi zpracování údajů. Obecně jsme vždy oprávněni zpracovávat osobní údaje, pokud k tomu dotyčná osoba dala souhlas (viz čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 7 obecného nařízení o ochraně osobních údajů), pokud jsme povinni plnit smluvní nebo předsmluvní povinnosti (viz čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů), pokud musíme plnit další právní povinnosti (viz čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů) nebo pokud chráníme své oprávněné zájmy (viz čl. 6 odst. 1) písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje můžeme předat zpracovatelům nebo jiným třetím stranám (např. hostingové agentury atd.), se kterými spolupracujeme. Jsme k tomu oprávněni, pokud s tím subjekt údajů souhlasil (viz čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 7 obecného nařízení o ochraně osobních údajů), pokud tím plníme smluvní nebo předsmluvní povinnosti (viz čl. 6 odst. 1) písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů), pokud tím plníme právní povinnost (viz čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů) nebo pokud budeme hájit své oprávněné zájmy (viz čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Se zpracovateli údajů uzavíráme tzv. smlouvu o zpracování údajů v souladu s čl. 28 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, podle kterého se rovněž zavazují dodržovat pravidla ochrany údajů.

Hosting

Tato internetová stránka je hostována na serverech společnosti Hetzner Online GmbH. Námi používané hostingové služby slouží k poskytování následujících služeb: služeb infrastruktury a platforem, výpočetní kapacity, úložného prostoru a databázové služby, bezpečnostní služby a služby technické údržby, které používáme za účelem provozování těchto internetových stránek. Při tom my nebo náš poskytovatel hostingu zpracováváme inventorní údaje, kontaktní údaje, údaje o obsahu, údaje o smlouvách, údaje o používání, metadata a komunikační údaje všech uživatelů těchto internetových stránek. Právním základem pro používání hostingových služeb je ochrana našich oprávněných zájmů při analýze, optimalizaci a ekonomickém a bezpečném provozu našich internetových stránek (viz čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). S našimi poskytovateli hostingu jsme uzavřeli odpovídající smlouvy o zpracování údajů.

Přístup k datovým/serverovým protokolům

Na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, shromažďujeme údaje o každém přístupu na naše internetové stránky (tzv. soubory protokolu webového serveru). Zpracované údaje zahrnují IP adresu, čas vyhledání, typ požadavku, protokol, stav HTTP, referer, typ a verzi prohlížeče, operační systém a zprávu o úspěšném vyhledání. Údaje se používají pro statistické vyhodnocení za účelem provozu, bezpečnosti a optimalizace nabídky. Údaje budou z bezpečnostních důvodů (např. pro účely vyšetřování případů zneužití) uloženy po dobu 7 dnů. IP adresa je uložena pouze anonymně. Je-li pro účely dokazování požadována delší doba uchování, budou po konečném objasnění záležitosti vymazány.

Soubory cookie

Kromě toho, když používáte naše internetové stránky, mohou být na vašem počítači ukládány soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které umožňují ukládat konkrétní informace týkající se zařízení do přístupového zařízení uživatele (PC, smartphone, další zařízení). Slouží k uživatelské přívětivosti internetových stránek (např. ukládání přihlašovacích údajů), shromažďování statistických údajů o používání internetových stránek a k analýze za účelem zdokonalení internetových stránek. Soubory cookie nemohou spouštět programy ani přenášet viry do vašeho počítače.

Ukládání všech nebo pouze určitých souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením prohlížeče v nastavení zabezpečení. Soubory cookie, které již byly uloženy, lze v prohlížeči odstranit. V těchto případech však může být používání internetových stránek omezeno.

Tyto internetové stránky mohou používat následující typy souborů cookie:

  • Dočasné soubory cookie
  • Trvalé soubory cookie

Dočasné soubory cookie jsou automaticky odstraněny, když zavřete prohlížeč nebo se z něj odhlásíte. To zahrnuje zejména soubory cookies relace. Ukládají takzvané ID relace, které lze použít k přiřazení různých požadavků z vašeho prohlížeče k běžné relaci. Díky tomu bude váš počítač rozpoznán, když se vrátíte na naše internetové stránky.

Trvalé soubory cookie jsou automaticky vymazány po předem stanovené době, která se může lišit v závislosti na souboru cookie. Soubory cookie můžete kdykoli odstranit v nastavení zabezpečení prohlížeče.

Oba typy souborů cookie mohou pocházet od nás (dále jen „soubory cookie první strany“) nebo od poskytovatelů třetích stran („soubory cookie třetích stran“).

Takové soubory cookie, které umožňují především bezpečné fungování internetových stránek, a takové soubory cookie, které pouze statisticky zaznamenávají obecné uživatelské chování (např. přístup na internetové stránky a čas přístupu), aniž by došlo ke sloučení údajů uživatelů mezi internetovými stránkami, bez pomoci externích serverů nebo služeb a bez zajištění sledovatelnosti používáme na základě našeho oprávněného zájmu o bezpečné a funkční poskytování internetových stránek a také pro statistické účely k optimalizaci našich internetových stránek v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Používání dalších souborů cookie je založeno výhradně na vašem dříve uděleném souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Takové soubory cookie se obvykle používají k optimalizaci naší nabídky i k vývoji a optimalizaci jednotlivých marketingových opatření. Při první návštěvě našich internetových stránek můžete svůj souhlas s příslušnými soubory cookie a nástroji dát dobrovolně.

Na našich internetových stránkách můžete vaše rozhodnutí kdykoliv změnit.

Deaktivace/nesouhlas se soubory cookie:

Obecně můžete vznášet námitky proti použití souborů cookie pro měření dosahu a pro reklamní účely prostřednictvím deaktivační stránky iniciativy v oblasti reklamy na síti (http://optout.networkadvertising.org/) a navíc na internetových stránkách v USA (http://www.aboutads.info/choices) nebo na internetových stránkách v Evropě (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Ukládání souborů cookie lze dále zabránit nastavením v nastavení zabezpečení vašeho prohlížeče. Pak však nebudete moci využívat všechny funkce těchto internetových stránek.

Tyto možnosti se vztahují na všechny níže uvedené soubory cookie, které používáme pro tyto internetové stránky.

eTracker

Používáme službu etracker Analytics společnosti etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, otisk: https://www.etracker.com/impressum/ (dále jen „služba etracker“). Zde najdete časté dotazy týkající se obecného nařízení o ochraně osobních údajů od společnosti etracker: https://www.etracker.com/docs/faq/eu-dsgvo/. Zásady ochrany osobních údajů společnosti etracker naleznete zde: https://www.etracker.com/datenschutz/. Se společností etracker jsme uzavřeli odpovídající smlouvu o zpracování údajů.

Službu etracker Analytics používáme na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 odst. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, v tomto případě v zájmu vyhodnocení našich internetových stránek a jejich zdokonalení pro vás jako uživatele. Standardně služba etracker Analytics nevyužívá soubory cookie, ale zaznamenává chování při návštěvě (pomocí čistě technických parametrů, jako je zkrácená adresa nebo použitý prohlížeč) v rámci relace (návštěva internetových stránek) pomocí sledování relací bez souborů cookie. Hašovací hodnota (kombinace znaků, ze kterých nelze odvodit původní data) je generována pomocí metody snímání otisků prstů z čistě technických údajů (jako je zkrácená IP adresa nebo použitý prohlížeč), ke kterému je datum načtení stránky doplněno, aby bylo ještě méně pravděpodobné zjistit totožnost uživatele. Tato hodnota je automaticky mazána každých 24 hodin. Tento otisk prstu umožňuje do 24 hodin analyzovat chování uživatelů.

Zde můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování údajů:
Povolit sledování

Kromě služby etracker Analytics používáme na našich internetových stránkách doplněk služby etracker Optimiser od společnosti etracker s A/B testováním (další informace: https://www.etracker.com/docs/bedienung/etracker-optimiser/testing-targeting/a-b-testing-smart-messages/), aplikaci Overlay Messaging (další informace: https://www.etracker.com/docs/videos/etracker-optimiser/smart-messages/), zdroj pro remarketing (další informace: https://www.etracker.com/docs/data-services/remarketing-feed/) a také přístup k profilům uživatelů v reálném čase.

Nástroj Google Analytics

Používáme nástroj pro sledování webu Google Analytics (https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/) společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, otisk: https://www.google.de/intl/de/contact/impressum.html.

Mateřskou společností této irské společnosti je: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „společnost Google“).

Službu Google Analytics používáme, pouze pokud jste nám udělili svůj výslovný souhlas (čl. 49 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů) prostřednictvím nastavení souborů cookie na našich internetových stránkách (nástroj souhlasu). S vaším souhlasem budou vaše údaje předány nejen do Irska, ale také do USA, a tedy do nechráněné třetí země. V současné době ve vztahu k USA neexistuje žádné rozhodnutí o odpovídající ochraně EU ani jiné vhodné záruky. V cílové zemi USA nelze zaručit ochranu vašich údajů. V USA v současné době neexistuje ekvivalentní úroveň ochrany údajů. Přenos je proto spojen s odpovídajícími riziky. Zejména neexistují žádné záruky týkající se nemožnosti přístupu k vašim přeneseným údajům ze strany veřejných orgánů. Nelze například vyloučit, že americké orgány mohou přistupovat k vašim údajům na základě článku 702 zákona o zahraničních bezpečnostních službách (FISA; zákon, který upravuje zahraniční zpravodajské služby USA a služby proti špionáži). V této souvislosti výslovně poukazujeme na to, že jako občan EU nemáte účinnou právní ochranu před zpracováním vašich údajů americkými orgány na základě FISA. Pokud udělíte souhlas, činíte tak s vědomím těchto rizik, která ve výsledku vědomě přijímáte. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím nastavení souborů cookie v rámci těchto zásad ochrany osobních údajů, ve kterých přijímáte pouze základní soubory cookie.

Individuální nastavení souborů cookie


Dále bychom chtěli upozornit, že ukládání souborů cookie můžete kdykoli zabránit vhodným nastavením svého prohlížeče. Další informace v této souvislosti jsme s ohledem na nejběžnější prohlížeče sestavili níže, ale upozorňujeme, že to může omezit funkčnost našich internetových stránek.

Můžete si také stáhnout doplněk prohlížeče pro deaktivaci aplikace Google Analytics na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Instalací doplňku zabráníte shromažďování a zpracovávání údajů shromážděných souborem cookie společností Google. Pokud jste udělili souhlas a ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči není blokováno, je vaše používání internetových stránek analyzováno pomocí aplikace Google Analytics za použití souborů cookie. V tomto ohledu jsme uzavřeli odpovídající smlouvu o zpracování údajů se společností Google. Informace generované soubory cookie se v zásadě přenášejí na server společnosti Google v USA a ukládají se na něj. Google Analytics používáme s rozšířeným kódem, abychom zajistili, že vaše IP adresa bude zpracována pouze zkráceným způsobem a že bude možná přibližná lokalizace, ale že nebude možné provést propojení údajů s určitou osobou. Je možné sloučit IP adresu přenášenou vaším prohlížečem s dalšími údaji ze společnosti Google, např. s údaji z vašeho účtu u společnosti Google. Rádi bychom zdůraznili, že zpracování údajů provádí hlavně společnost Google, a ne všechny údaje jsou anonymní. Google se navíc může propojit k dalším údajům z vaší strany, například k historii vyhledávání, osobním účtům, údajům o používání a jakýmkoli dalším údajům, které o vás společnost Google má.

Zde naleznete informace o nastavení ochrany osobních údajů ve vašem účtu Google: https://safety.google/intl/de/privacy/privacy-controls/.

Díky nastavení ochrany osobních údajů můžete sami rozhodnout, jaké údaje budou uloženy ve vašem účtu Google. V jednotlivých případech se nezkrácená (a tedy nikoli anonymizovaná) IP adresa přenáší do USA a podle toho se zkracuje. Společnost Google používá poskytnuté údaje k vyhodnocení používání internetových stránek, abychom měli přístup k příslušným statistikám (např. o aktivitách na internetových stránkách). Společnost Google sama používá tyto údaje pro své vlastní účely, jako je profilování. Kromě Google k těmto údajům přistupují také orgány veřejné moci.

Aplikaci Google Analytics také používáme k analýze toku návštěvníků mezi zařízeními pomocí ID uživatele. Společnost Google se navíc může propojit s údaji týkajícími se využití jiných zařízení. Aby se zabránilo zachycení mezi zařízeními pomocí aplikace Universal Analytics, je nutné provést odhlášení na všech zařízeních, se kterými jste navštívili naše internetové stránky.

Kontakt

Když nás kontaktujete (např. prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu nebo prostřednictvím našeho účtu na Facebooku), budou vaše údaje zpracovány v souladu s čl. 6 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů za účelem zpracování žádosti a v případě, že se vyskytnou následné otázky. Vaše údaje budou smazány, jakmile váš požadavek úplně zpracujeme.

Poukazujeme také na následující:

Jako farmaceutická společnost jsme ze zákona povinni hlásit žádosti popisující události související s bezpečností léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, dokumentovat je a v případě potřeby hlásit příslušným orgánům. Toto oznámení může také zahrnovat osobní údaje, jako je vaše jméno, místo bydliště, zdravotní stav apod., pokud jste nám je výslovně a dobrovolně sdělili. Za účelem získání dalších informací může být nutné, aby vás společnost URSAPHARM kontaktovala. Právním základem pro toto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů společně s článkem 3 MPSV nebo článkem 63 písm. c) AMG. Z důvodu farmakovigilance jsme dále v tomto případě povinni ukládat vaše údaje po dobu nejméně 5 let pro účely testování v souladu s právními požadavky. Po skončení zákonných období budou vaše údaje vymazány nebo anonymizovány.

Vaše práva jakožto subjektu údajů

Na výše uvedené adrese můžete kdykoli bezplatně požadovat informace o údajích, které jsou o vás uloženy. Kromě toho můžete za určitých podmínek požádat o opravu nebo vymazání vašich uložených osobních údajů. Dále můžete mít právo omezit zpracování vašich údajů a právo na zveřejnění nebo předání vámi poskytnutých údajů ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na vašem souhlasu, existuje také právo kdykoli souhlas odvolat. To nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání.

Právo vznést námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které je založeno na článku 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Zejména lze vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu.

Právo na odvolání

Se stížností se můžete také obrátit na výše uvedeného pověřence pro ochranu údajů nebo na dozorový úřad pro ochranu údajů.
Náš odpovědný dozorový úřad je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Telefon: +420 234 665 111
E-mail: posta@uoou.cz
WWW: oficiální: https://www.uoou.cz

Předávání údajů do třetí země / mimo EU

Pokud předáváme osobní údaje poskytovatelům služeb mimo EU, budeme tak činit pouze v souladu s čl. 44 a násl. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tj. v zásadě pouze v případě, že třetí země potvrdila odpovídající úroveň ochrany údajů nebo pokud jsou zavedena jiná odpovídající ochranná opatření v oblasti ochrany údajů (např. závazná interní pravidla pro ochranu údajů nebo standardní smluvní doložky EU). Pokud se od toho výjimečně odchýlíme, budeme vás vždy včas informovat před zahájením zpracování a zpracování zahájíme až po vašem předchozím, výslovném, informovaném souhlasu (čl. 49 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).