Ochrana osobních dat

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje vám, jakožto uživateli našich webových stránek a našich nabídek, povahu, rozsah a účel shromažďování a používání osobních údajů naší společností.
Výslovně upozorňujeme na to, že přenos dat prostřednictvím internetu (např. při komunikaci e-mailem) může představovat bezpečnostní riziko a tento přenos dat tedy nemůže být zcela chráněn před třetími osobami.

Aktualizace a změna tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je v současné době platné a bylo aktualizováno v prosinci 2019. Vzhledem k dalšímu rozvoji a nabídce našich webových stránek nebo z důvodu změněných právních či oficiálních požadavků, může být toto prohlášení o ochraně osobních údajů nutné změnit. Aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů můžete najít a vytisknout si z našeho webu na adrese https://posiforlid.cz/ochrana-osobnich-dat/.

Identita a kontaktní údaje správce:
Správcem je:
URSAPHARM spol. s r.o.
Kubánské náměstí 1391/11
100 00 Praha 10
Česká republika
Tel.: +420 295 560 468
E-mail: info@ursapharm.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Pověřenec pro ochranu osobních údajů URSAPHARM spol. s r.o.
Kubánské náměstí 1391/11
100 00 Praha 10
Česká republika
E-mail: info@ursapharm.cz

Předávání osobních údajů příjemcům / třetím stranám a poskytovatelům služeb třetích stran
Dodržujeme zákonné požadavky. Převod údajů třetím stranám probíhá pouze v rámci zákonných ustanovení.

Zpracování dat na našich webových stránkách
Obecné informace:

Integrace služeb a obsahu třetích stran
Na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu o analýzu, optimalizaci a ekonomické fungování našeho webu v souladu s čl. 6 odst. 1.písm. f GDPR) využíváme na našem webu nabízený obsah nebo služby od třetích stran za účelem integrovat jejich obsah a služby, jako jsou videa nebo fonty (dále jen „obsah“). V případě potřeby se příslušné zpracování údajů provede na základě Vámi poskytnutého prohlášením o souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1.písm. a GDPR.

To vždy předpokládá, že třetí strany – poskytovatelé tohoto obsahu obdrží IP adresu uživatelů, protože bez IP adresy by nemohli poslat obsah do jejich prohlížeče. IP adresa je vždy nutná pro zobrazení obsahu. Usilujeme o to, abychom používali pouze obsah, jehož příslušní poskytovatelé používají IP adresu pouze k poskytování obsahu. Poskytovatelé třetích stran mohou pro statistické nebo marketingové účely také používat tzv. pixel tags (neviditelná grafika, známá také jako „web beacons“). „Pixel tagy“ lze použít k vyhodnocení informací, jako je například návštěvnost na těchto webových stránkách. Pseudonymní informace mohou být také uloženy jako cookies na zařízení uživatele a mohou zahrnovat technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazujících webových stránkách, čase návštěvy a další informace o využívání naší online nabídky, a mohou být s těmito informacemi spojeny z jiných zdrojů.
Další informace o příslušných službách třetích stran můžete vidět v následujících textech tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.
Druhy zpracovávaných dat
Shromažďujeme a zpracováváme na našem webu záznamy o činnostech (např. jména, adresy), kontaktní údaje (např. e-mailové adresy, telefonní čísla, faxová čísla, poštovní adresa) – v případě kontaktního formuláře, údaje o použití (např. navštívené webové stránky, kliknutí na odkazy, zájem o obsah, přístupové časy, místa přístupu), obsahová data (např. komentáře, textové záznamy, fotografie, videa), metadata a komunikační data (např. informace o zařízení, informace o prohlížeči, IP adresy).
Kategorie subjektů údajů
Všichni návštěvníci a uživatelé našich webových stránek jsou subjekty údajů, jejichž osobní údaje se zpracovávají.
Právní základ pro zpracování osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, máme-li k tomu zákonné oprávnění. V následujících odstavcích pojmenujeme tyto právní základy jednotlivě v rámci příslušného zpracování údajů. Obecně platí, že jsme vždy oprávněni zpracovávat osobní údaje, pokud nám subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů (s. Čl. 6 odst. 1.a, čl. 7 GDPR), zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (s. čl. 6 odst. 1.b GDPR), pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (s. čl. 6 odst. 1.c GDPR) nebo pokud je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů (s. čl. 6 odst. 1.f GDPR).
Příjemce osobních údajů
Můžeme předávat osobní údaje zpracovatelům dat nebo jiným třetím stranám (např. agenturám poskytujícím hosting webu atd.), se kterými spolupracujeme. Máme vždy právo tak učinit, pokud subjekt údajů udělil svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů (s. Čl. 6 odst. 1.a, čl. 7 GDPR), zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (s. čl. 6 odst. 1.b GDPR), pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (s. čl. 6 odst. 1.c GDPR) nebo pokud je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů (s. čl. 6 odst. 1.f GDPR). Uzavíráme tzv. zpracovatelskou smlouvu podle čl. 28 GDPR se zpracovateli, kteří se zavazují dodržovat ochranu údajů.
Hosting
Tato webová stránka je hostována na serverech Hetzner Online GmbH. Hostingové služby, které používáme, slouží k poskytování následujících služeb: Infrastrukturní a platformové služby, výpočetní kapacita, úložné a databázové služby, bezpečnostní služby a technická údržba služeb, které používáme k provozování tohoto webu. Právní základ pro využívání hostingových služeb je ochrana našich oprávněných zájmů při analýze, optimalizaci a hospodárném a bezpečném fungování našich webových stránek. (s. Čl. 6 odst. 1 odst. 1.f GDPR). Přitom my, nebo náš poskytovatel hostingu, zpracováváme záznamy o činnostech zpracování, kontaktní údaje, data o obsahu, smluvní data, údaje o použití, metadata a komunikační data všech uživatelů tohoto webu.
Data budou uložena tak dlouho, dokud k tomu bude účel. Poté budou údaje vymazány, pokud to nebude v rozporu se zákonnými povinnostmi uchovávání.
Soubory protokolu serveru
Shromažďujeme údaje o každém vstupu na naše webové stránky (tzv. Server log files) na základě našeho oprávněného zájmu, Čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
Zpracovaná data zahrnují mimo jiné IP adresu, čas načtení, typ požadavku, protokol, http status, referer, typ a verzi prohlížeče, operační systém a zprávu o úspěšném přístupu.
Data budou použita pro statistickou analýzu za účelem provozu, bezpečnosti a optimalizace nabídky.
Data budou z bezpečnostních důvodů uložena až 7 dní. IP adresa bude uložena výhradně anonymně.
Pokud je z prokazatelných důkazů vyžadováno další uchovávání dat, budou data po konečném vyřešení dané záležitosti vymazána.

Soubory cookies
Při používání našich webových stránek budou do vašeho počítače ukládány soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které umožňují ukládat specifické informace týkající se zařízení na přístupová zařízení uživatelů (PC, smartphone atd.). Slouží k vylepšení uživatelské přívětivosti webových stránek (např. ukládání přihlašovacích údajů), k shromažďování statistických údajů o používání webových stránek a jejich analýze za účelem zlepšení webové stránky. Cookies nemohou spouštět programy ani přenášet viry do vašeho počítače.
Ukládání všech nebo pouze určitých souborů cookie můžete omezit/zabránit tím, že v nastavení zabezpečení odpovídajícím způsobem nakonfigurujete svůj prohlížeč. Soubory cookie, které již byly uloženy, lze v prohlížeči smazat. V těchto případech však může být používání webové stránky omezeno.
Tento web používá následující typy souborů cookie:
• Přechodné (dočasné) soubory cookie
• Trvalé cookies
Po zavření prohlížeče se přechodné soubory cookie automaticky odstraní. To zahrnuje zejména soubory cookie relací. V nich je uloženo tzv. ID relace, pomocí kterého lze ke společné relaci přiřadit různé požadavky prohlížeče. Váš počítač tak bude rozpoznán, až se vrátíte na naši webovou stránku.
Trvalé soubory cookie jsou automaticky smazány po určité době, která se může lišit v závislosti na souboru cookie. Soubory cookie můžete kdykoli smazat v nastavení zabezpečení prohlížeče.
Oba typy cookies mohou být používány námi (v tomto případě „cookies první strany“) nebo poskytovateli třetích stran („cookies třetích stran“).
Takové soubory cookie, které umožňují pouze bezpečné fungování webu a soubory cookie, které pouze statisticky zaznamenávají obecné chování při používání (např. přístup na web a také čas přístupu), se sloučí bez uživatelských dat na webových stránkách, bez použití externích serverů nebo služeb a bez prokázání sledovatelnosti, používáme v souladu s naším legitimním zájmem o bezpečné a funkční poskytování webové stránky a pro statistické účely k optimalizaci naší webové stránky v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
Používání jiných cookies je založeno výhradně na vašem předchozím souhlasu v souladu s Čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Takové soubory cookie obvykle slouží k optimalizaci naší nabídky a k vývoji a ekonomickému optimalizování jednotlivých marketingových aktivit. Při první návštěvě našeho webu můžete dobrovolně udělit souhlas s dotčenými soubory cookies a nástroji. Vaše rozhodnutí můžete kdykoli změnit na našem webu.
Zakázání / námitky proti cookies:
Obecně můžete omezit používání cookies pro účely měření vzdálenosti a reklamy prostřednictvím deaktivační stránky iniciativ pro síťovou reklamu (http://optout.networkadvertising.org/), a také americké webové stránky (http: // www. aboutads.info/choices) nebo evropské webové stránky (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).
Ukládání souborů cookies může být také omezeno odpovídajícím nastavením prohlížeče v nastavení zabezpečení. Pak ale nemusí být dostupné všechny funkce této webové stránky.
Tyto možnosti platí pro všechny níže uvedené soubory cookie, které používáme pro tento web.
Google Analytics
Tyto webové stránky používají Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google LLC („Google“). V této souvislosti zachycujeme zejména věk a pohlaví příslušného uživatele. Zpracování dat se provádí za účelem analýzy odezvy na naše výrobky, aby byly tyto a naše nabídka efektivnější a aby byla naše marketingová opatření náležitě rozvíjena. Zpracování dat probíhá na základě vašeho souhlasu poskytnutého při první výzvě této webové stránky v souladu s Čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR za účelem analýzy chování uživatelů a optimalizace naší online nabídky. Neanalyzuje se žádné nákupní chování ani nevytváří profily jednotlivců. Analytickou službu používáme výhradně pro výše uvedené účely.

Používáme pouze Google Analytics s aktivovanou anonymizací IP, a proto jsou IP adresy zpracovávány pouze zkrácené, abychom zabránili jejich přímému propojení s konkrétním jednotlivcem. To znamená, že společnost Google zkrátí vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo jiných zemích Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná adresa IP zaslána na server Google v USA a zkrácena tam.
Google Analytics používá tzv.„Cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webu. Informace o vašem používání této webové stránky generované souborem cookie jsou obvykle přeneseny na server Google v USA a uloženy na tomto serveru.
Společnost Google je držitelem certifikátu podle Dohody o ochraně soukromí, která poskytuje záruku souladu s evropským zákonem o ochraně údajů.
Jménem provozovatele tohoto webu použije společnost Google shromážděné informace k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavování zpráv o činnosti na webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webu a používáním internetu pro provozovatele webu.
IP adresa poskytnutá Google Analytics jako součást Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google. Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením vašeho prohlížeče; mějte však na paměti, že pokud tak učiníte, nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky.
Kromě toho můžete kdykoli vznést námitku proti shromažďování dat generovaných cookies, které souvisejí s vaším užíváním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracováním těchto údajů společností Google instalací pluginu, který je k dispozici na následujícím odkazu ke stažení: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=.
Alternativně (nebo při používání webu prostřednictvím mobilního prohlížeče) můžete zabránit shromažďování a zpracování vašich údajů pomocí Google Analytics pomocí následujícího odkazu (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs) „deaktivovat službu Google Analytics“
Kliknutím na odkaz se do vašeho počítače uloží „opt-out soubor cookies“ pro odhlášení. Vezměte prosím na vědomí, že pro smazání souborů cookie na vašem zařízení je nutné znovu stisknout odkaz.
Doba uchovávání osobních údajů uživatele je omezena na 14 měsíců.

Google Remarketing
Tyto webové stránky používají remarketingovou funkci Google LLC. Tato funkce je navržena tak, aby návštěvníkům webových stránek v síti Google zobrazovala reklamy založené na zájmech. V prohlížeči návštěvníka webu je uložen soubor cookie, který umožňuje rozpoznat návštěvníka při návštěvě webů, které patří do reklamní sítě Google. Na těchto stránkách mohou být návštěvníkům zobrazeny reklamy související s obsahem, který si návštěvník dříve prohlížel na webových stránkách pomocí remarketingové funkce společnosti Google. Pokud tuto funkci nechcete přijmout, můžete ji deaktivovat provedením příslušných nastavení na adrese http://www.google.com/settings/ads. Můžete také zakázat používání cookies pro zájmově orientovanou reklamu prostřednictvím Network Initiative podle pokynů na adrese http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.sap. Společnost Google je certifikována na základě Dohody o ochraně soukromí a zavazuje se, že bude dodržovat evropské právní předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracování dat probíhá na základě vašeho předchozího souhlasu podle Čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR.
Google mapy
Tyto webové stránky používají Google Mapy. To nám umožňuje ukázat vám interaktivní mapy přímo na webových stránkách a umožní vám pohodlně používat funkce, které tyto mapy nabízí. Zpracování údajů se provádí naším oprávněným zájmem podle čl. 6 písm. f GDPR. Při návštěvě webu obdrží společnost Google informace o tom, že jste navštívili odpovídající podstránku našeho webu. Bude přenesena minimálně vaše IP adresa. Děje se tak bez ohledu na to, zda jste na Google přihlášeni pod uživatelským účtem či nikoliv. Pokud jste přihlášeni do Google, vaše data budou přiřazena přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete být spojeni s vaším profilem na Googlu, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google ukládá vaše data jako profily využití a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu nebo designu webových stránek na míru. Toto hodnocení (i uživatelů, kteří nejsou přihlášeni) se provádí zejména za účelem zajištění vhodné reklamy a informování ostatních uživatelů sociální sítě o jejich činnosti na našem webu. Máte právo vznést námitku proti vytvoření těchto uživatelských profilů. A to tak, že budete kontaktovat společnost Google, Google zpracovává vaše osobní údaje také ve Spojených státech amerických a dodržuje Dohodu mezi EU a USA o ochraně soukromí, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování na YouTube a dalších možnostech naleznete zde:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ,
Zásady ochrany osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/,
Odhlášení: https://www.google.com/settings/ads/.

Remarketing Sklik a Seznam.cz

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. Více informací na https://blog.seznam.cz/2018/03/gdpr-a-reklama-na-seznamu-co-to-znamena-pro-nase-klienty/
Z cílené reklamy se lze aktuálně odhlásit na adrese https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/personalizovana-reklama/.

Youtube
Používáme platformu YouTube.com k zveřejňování vlastních videí a jejich veřejné dostupnosti. YouTube je nepřidružená třetí strana, YouTube LLC. Některé naše webové stránky obsahují odkazy nebo připojení na YouTube. Obecně nejsme zodpovědní za obsah propojených webových stránek. V případě, že kliknete na odkaz YouTube, upozorňujeme, že YouTube ukládá a používá informace o svých uživatelích (například osobní údaje, IP adresa) v souladu se svými vlastními zásadami používání dat a používá je pro obchodní účely.
U videí na některých našich webových stránkách, která jsou uložená přímo na YouTube, platí následující: Při této integraci se obsah webových stránek YouTube zobrazuje jen v částech okna prohlížeče. K videím na YouTube se dostanete pouze kliknutím na ně. Tato technika se také nazývá „rámování“ (framing). Pokud navštívíte (pod)stránku našeho webu, která obsahuje videa YouTube v této podobě, budete připojeni k serverům YouTube a obsah se na webu zobrazí oznámením prohlížeče.
Zahrnutí obsahu YouTube je pouze v „pokročilém režimu ochrany osobních údajů“, který poskytuje YouTube.
YouTube ujišťuje, že na vašem zařízení neukládá soubory cookie.
Při „hledání“ příslušné stránky se však přenáší informace o IP adrese, zejména pak informace o tom, které z našich internetových stránek jste navštívili. Tyto informace však nelze k sobě přiřadit, pokud jste se před zobrazením stránky na YouTube nebo jiné stránce Google (např. Google+) nepřihlásili (nezalogovali) nebo nejste trvale přihlášeni.
Jakmile začnete přehrávat vložené video kliknutím na něj, „režim rozšířeného soukromí“ na vašem zařízení uloží pouze soubory cookie na YouTube, které neobsahují informace umožňující identifikaci osob, pokud nejste aktuálně přihlášeni ke službě Google. Těmto souborům cookie lze zabránit vhodným nastavením a rozšířením prohlížeče.
Adresa a odkaz na zásady ochrany osobních údajů třetích stran:
YouTube LLC se sídlem na 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA;
YouTube je dceřinou společností společnosti Google Inc. Informace o zpracování dat a ochraně dat na YouTube nebo Google najdete zde:
https://policies.google.com/privacy a zde https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=cs
Při poskytování a využívání služby máme oprávněné zájmy na vnější prezentaci naší společnosti. Odpovídající zpracování údajů se proto provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.
Kontakt
Pokud nás budete kontaktovat (například prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu nebo našeho účtu Facebook), budou vaše data zpracována za účelem zpracování dotazu i pro následné otázky. Zpracování údajů je založeno na čl. 6 písm. b GDPR. Jakmile bude váš požadavek plně zpracován, budou vaše data odstraněna.

Dále výslovně zdůrazňujeme následující:
Jako farmaceutická společnost jsme ze zákona povinni shromažďovat, dokumentovat a případně hlásit příslušným orgánům dotazy popisující události, které jsou relevantní pro léčivý přípravek a bezpečnost léčiv. Tato zpráva může také zahrnovat osobní údaje, jako je vaše jméno, bydliště, informace týkající se zdraví nebo podobné, za předpokladu, že jste nám je výslovně a dobrovolně poskytli. Získání dalších informací může vyžadovat, aby vás URSAPHARM kontaktoval. Právním základem pro toto zpracování údajů je Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR i. V. m. § 3 MPSV a § 63c AMG. Dále jsme povinni z důvodů farmakovigelance ukládat vaše údaje v souladu se zákonnými požadavky po dobu nejméně 5 let pro účely testování. Po uplynutí zákonných lhůt budou vaše data smazána nebo anonymizována.

Práva subjektu údajů

Kdykoli máte právo požádat správce o přístup k vašim osobním údajům. Informace musí být poskytnuty zdarma. Dále za určitých okolností máte právo na přenositelnost dat, vymazání svých údajů a jejich změnu. Dále můžete mít nárok na omezení zpracování vašich údajů a na právo zveřejňovat nebo předávat údaje, které poskytujete ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu.
Pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na vašem souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování vašich osobních dat na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním není odvoláním dotčena.
Právo na nesouhlas
Máte kdykoli právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, která je založena na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů týkajících se takového marketingu, které zahrnují profilování v rozsahu, který se týká přímého marketingu.
Právo podat stížnost
Dále máte právo podat stížnost u orgánu dozoru.
Dozorový orgán, který je za nás odpovědný, je:

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Česká republika
Tel.: +420 234 665 11
E-mail: posta@uoou.cz

Přenos osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace
Poskytneme-li osobní údaje poskytovatelům služeb mimo Evropskou unii, učiníme tak pouze v případě, že Evropská komise potvrdila, že třetí země má odpovídající úroveň ochrany údajů nebo jiných vhodných záruk ochrany údajů (například povinných) zásady ochrany osobních údajů nebo standardní smluvní ustanovení EU).