Ochrana osobních dat

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje vám, jakožto uživateli našich webových stránek a našich nabídek, povahu, rozsah a účel shromažďování a používání osobních údajů naší společností.

Výslovně upozorňujeme na to, že přenos dat prostřednictvím internetu (např. při komunikaci e-mailem) může představovat bezpečnostní riziko a tento přenos dat tedy nemůže být zcela chráněn před třetími osobami.

Identita a kontaktní údaje správce:

Správcem je:

URSAPHARM spol. s r.o.
Kubánské náměstí 1391/11
100 00 Praha 10
Česká republika

Tel.: +420 295 560 468
E-mail: info@ursapharm.cz

Zpracování dat na našich webových stránkách
Obecné informace:

Předávání osobních údajů příjemcům / třetím stranám a poskytovatelům služeb třetích stran

Dodržujeme zákonné požadavky. Převod údajů třetím stranám probíhá pouze v rámci zákonných ustanovení.

Externí dodavatelé

Za účelem poskytování služeb v souvislosti s provozováním této webové stránky a naší společnosti spolupracujeme s třetími stranami a externími dodavateli (např. reklamní agentury nebo poskytovatelé poštovních služeb při provádění a zpracování soutěží, nebo jiných marketingových akcí, poskytovatelé softwaru pro e-mailový marketing).

Soubory protokolu serveru

Shromažďujeme údaje o každém vstupu na naše webové stránky (tzv. Server log files) na základě našeho oprávněného zájmu, článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Zpracovaná data zahrnují mimo jiné IP adresu, čas vstupu, typ požadavku, protokol, http status, referer, typ prohlížeče a verzi, operační systém a zprávu o úspěšném vstupu.

Data budou použita pro statistickou analýzu za účelem provozu, bezpečnosti a optimalizace nabídky.

Údaje budou z bezpečnostních důvodů uloženy až 3 dny. Adresa IP bude uložena výhradně anonymně.

Pokud je z důvodu potřeby důkazních informací vyžadováno další uchovávání dat, údaje budou vymazány po konečném vyřešení dané záležitosti.

Cookies

Soubory „cookies“ jsou malé soubory, které umožňují ukládat specifické informace týkající se zařízení na přístupová zařízení uživatelů (počítač, smartphony atd.). Slouží k vylepšení uživatelské přívětivosti webových stránek a tím i uživatelům (například ukládáním přihlašovacích údajů). Na druhou stranu jsou také využívány ke shromažďování statistických údajů o používání webových stránek a jejich analýze za účelem zlepšení nabídky.

Je možné ovlivnit používání souborů cookies. Většina prohlížečů má možnost omezit nebo úplně zabránit ukládání souborů cookies. Je však zdůrazněno, že používání a zejména pohodlí užívání jsou bez cookies omezené.

Google Analýzy

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics generuje podrobné statistiky o návštěvnosti a zdrojích návštěvnosti webových stránek a měří konverze a prodej. Google Analytics používá „cookies“ textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu užívání našeho webu uživateli. Zpracování údajů je založeno na našem oprávněném zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (ekonomické zájmy používání webové stránky, optimalizace online nabídky).

Používáme službu Google Analytics pouze s aktivovanou anonymizací IP, a proto se adresy IP zpracovávají pouze zkrácené, aby se zabránilo jejich přímému propojení s konkrétním jednotlivcem. To znamená, že v rámci členských států Evropské unie nebo jiných stranách Dohody o Evropském hospodářském prostoru bude vaše IP adresa zkrácena společností Google. Ve výjimečných případech bude úplná adresa IP odeslána na server Google v USA a zkrácena tam.

Google Analytics používá „cookies“ textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho užívání webu. Informace o využívání webových stránek, které generují soubory cookie, jsou obecně převedeny na servery Google v USA a uloženy tam.

Společnost Google je certifikována podle Dohody o ochraně soukromí, která poskytuje záruku, že bude dodržovat evropské zákony o ochraně dat.
Jménem provozovatele této webové stránky společnost Google použije shromážděné informace k vyhodnocení vašeho užívání webových stránek, k sestavení zpráv o aktivitách na webové stránce a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu provozovateli webových stránek.

Adresa IP poskytnutá službou Google Analytics jako součást služby Google Analytics nebude sloučena s jinými daty Google. Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením prohlížeče; upozorňujeme však, že pokud tak uděláte, možná nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu v jejich plné kapacitě.

Kromě toho můžete kdykoli vznést námitky proti shromažďování dat generovaných cookies, které souvisejí s vaším užíváním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracováním těchto údajů společností Google instalací pluginu, který je k dispozici na následujícím odkazu ke stažení: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Případně (nebo při používání webových stránek prostřednictvím mobilního prohlížeče) můžete zabránit shromažďování a zpracování údajů službou Google Analytics pomocí následujícího odkazu (deactivate Google Analytics). Kliknutím na odkaz se ve vašem počítači uloží „opt-out cookie“ (cookie odhlášení). Vezměte prosím na vědomí, že při mazání souborů cookie ve vašem zařízení musí být odkaz znovu stisknut.

Použití remarketingu Google

Dále na našich webových stránkách používáme aplikaci Remarketing Google. Jedná se o proces, díky kterému se na vás můžeme znovu obrátit po návštěvě naší webové stránky. Zpracování údajů je založeno na našem oprávněném zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (ekonomické zájmy, zobrazení inzerce zaměřené na uživatele). Prostřednictvím této aplikace je možné zobrazovat vám reklamy po návštěvě našich webových stránek (například po kliknutí na videa YouTube, která jsou součástí našeho webu) během vašeho dalšího užívání Internetu. To se provádí pomocí souborů cookie uložených ve vašem prohlížeči, pomocí kterých společnost Google zaznamenává a vyhodnocuje vaše chování při užívání různých webů. Takto společnost Google vyhodnocuje vaši předchozí návštěvu na našich webových stránkách. Společnost Google neshromažďuje údaje získané během remarketingu dohromady s vašimi osobními údaji, které má společnost Google oprávnění ukládat. Společnost Google v remarketingu využívá zejména pseudonymizace.

Používání souborů cookie společností Google můžete trvale zakázat prostřednictvím následujícího odkazu a stažením a instalací příslušného pluginu: https://www.google.com/settings/ads/plugin.

Případně můžete zakázat používání souborů cookie třetích stran tak, že navštívíte stránku deaktivace iniciativy Network Advertising Initiative na adrese http://www.networkadvertising.org/choices/ a využijete informací o odhlášení zde uvedených. Další informace o remarketingu Google a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese http://www.google.com/privacy/ads/.

Google Double Click

Tyto webové stránky používají službu Doubleclick společnosti Google, kterou společnost Google provozuje.

Zpracování údajů vychází z našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. GDPR (ekonomické zájmy v používání webové stránky, optimalizace online nabídky).

Cookies jsou tedy využívány k nabízení reklam, které by pro vás mohly být relevantní. Vašemu prohlížeči bude přiřazeno pseudonymní identifikační číslo (ID), díky kterému bude možné zjistit, které reklamy se ve vašem prohlížeči již objevily a které vámi byly zobrazeny.

Soubory cookie neobsahují žádné osobní údaje. Společnost Google a její partnerské weby budou moci zobrazovat pouze reklamy založené na předchozích návštěvách našich nebo jiných webových stránek. Informace vygenerované soubory cookies zasílá společnost Google pro potřeby vyhodnocení na server ve Spojených státech, kde jsou následně uloženy.

Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením prohlížeče.

Můžete také zabránit shromažďování údajů vygenerovaných soubory cookie a souvisejících s vaším prohlížením webových stránek, jakož i zpracování těchto údajů společností Google, stažením a instalací pluginu dostupného pod následujícím odkazem; viz bod „Rozšíření deaktivace DoubleClick“:

https://www.google.com/settings/ads/anonymous?hl=de&sig=ACi0TCgRwAk0FkVVUooHkftrkQfM9GDslQ02MPuszw6xVihzOcRHCJcmp­6FnvVmdzZJIgTtcxVj6Lb1o87R_dLgOJrdA3IsLtA

Integrace obsahu a služeb třetích stran

Je možné, že používáme obsah nebo služby od poskytovatelů třetích stran k integraci jejich nabídek a služeb, jako jsou například videa, mapy apod. To je založeno na našich oprávněných zájmech, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zájem o analýzu, optimalizaci a ekonomický provoz naší online nabídky).
Předpokladem je, že tento obsah zjistí IP adresu uživatelů, protože bez adresy IP nemůže být obsah odeslán do prohlížeče poskytovatele, a proto nemůže být zobrazen.
Snažíme se používat pouze obsah, jehož příslušní poskytovatelé používají adresu IP pouze pro doručení obsahu. Třetí strany mohou také používat tzv. pixelové značky – pixel tags – (neviditelné grafiky, také nazývané „webové majáky“) pro statistické nebo marketingové účely. Tyto „pixelové značky“ mohou být použity k vyhodnocení informací, jako například návštěvnost, na jednotlivých stránkách této webové stránky. Pseudonymní informace mohou být také uloženy v cookies na zařízení uživatele a mohou zahrnovat, mimo jiné, technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazy na webové stránky, dobu návštěvy a další informace týkající se používání naší online nabídky.
Následující prezentace poskytuje přehled poskytovatelů třetích stran a jejich obsah, jakož i odkazy na jejich prohlášení o ochraně údajů, které obsahují další informace o zpracování údajů a o možnosti odvolání (tzv. opt-out ):

YouTube videa

V on-line nabídce jsme zahrnuli videa YouTube, která jsou uložena na http://www.YouTube.com a jsou přímo spustitelné z našich webových stránek. Všechny tyto funkce jsou integrovány do „rozšířeného režimu ochrany osobních údajů“, což znamená, že pokud video nespustíte, nedochází k žádnému přenosu dat společnosti YouTube. Pouze při přehrávání videí je odeslána přinejmenším vaše IP adresa. Na tento přenos dat nemáme žádný vliv. K tomu dochází bez ohledu na to, zda služba YouTube obsahuje uživatelský účet, ke kterému jste přihlášeni, nebo pokud uživatelský účet nemáte. Po přihlášení do služby Google budou vaše údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete přidružit data k vašemu profilu na YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. YouTube uchovává vaše údaje jako profily využití a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo přizpůsobení svých webových stránek. Takové vyhodnocení se provádí zejména (a to i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) za účelem poskytování odpovídající reklamy a informování ostatních uživatelů sociálních sítí o jejich aktivitě na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitky proti vytvoření těchto uživatelských profilů a musíte být přesměrováni na YouTube, abyste je mohli používat. Navštívením těchto webových stránek YouTube získá informaci, že jste navštívili příslušnou podstránku našeho webu. Společnost Google také zpracovává vaše osobní údaje v USA a podvolila se EU-US Privacy Shield (EU-US Štít na ochranu soukromí), https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework.

Další informace o účelu a rozsahu sběru dat a jejich zpracování prostřednictvím YouTube, jakož i protichůdných možnostech naleznete zde:

Google Mapy

Na této webové stránce používáme službu Mapy Google. Ta nám umožňuje zobrazovat interaktivní mapy přímo na našich webových stránkách a umožnit vám tak pohodlně používat funkci map.
Navštívením těchto webových stránek získává společnost Google informaci, že jste navštívili příslušnou podstránku našeho webu. Navíc bude přenesena přinejmenším vaše IP adresa. To se provádí bez ohledu na to, zda společnost Google poskytuje uživatelský účet, ke kterému jste přihlášeni, nebo pokud žádný uživatelský účet nemáte. Po přihlášení do služby Google budou vaše údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete být přiřazeni k profilu v Google, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Společnost Google ukládá vaše údaje jako profily využití a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo návrhu stránek na míru. Takové hodnocení se provádí zejména (a to i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni), aby poskytovali odpovídající reklamu a informovali ostatní uživatele sociální sítě o jejich aktivitě na našich webových stránkách. Máte právo vznášet námitky proti vytvoření těchto uživatelských profilů. Pro tento účel musíte kontaktovat společnost Google, společnost Google také zpracovává vaše osobní údaje v USA a podvolila se EU-US Privacy Shield (EU-US Štít na ochranu soukromí), https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework.

Další informace o účelu a rozsahu sběru dat a jejich zpracování prostřednictvím YouTube, jakož i protichůdných možnostech naleznete zde:

Kontakt

Když nás kontaktujete (například prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu), vaše data budou zpracovávána s cílem zpracovat dotaz a případně další otázky. Zpracování dat je založeno na čl. 6 písm. b GDPR. Vaše údaje budou smazány, jakmile zpracujeme Vaši žádost.

Dále výslovně upozorňujeme na následující:

Jako farmaceutická společnost jsme podle zákona povinni shromažďovat, dokumentovat a popřípadě předávat příslušným orgánům dotazy, které popisují události, které jsou relevantní pro daný léčivý přípravek a bezpečnost léčiv. Tato zpráva může také obsahovat osobní údaje, jako je vaše jméno, místo bydliště, informace týkající se zdraví nebo podobné, za předpokladu, že jste nás o tom výslovně a dobrovolně informovali. Pro získání dalších informací může být nutné, aby vás společnost URSAPHARM kontaktovala. Právním základem tohoto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR i. V. m. § 3 MPSV a § 63 c AMG. Dále jsme z důvodů farmakovigilance povinni uchovávat vaše data podle právních požadavků po dobu nejméně 5 let pro účely testování. Po uplynutí zákonných lhůt budou vaše údaje smazány nebo anonymizovány.

Práva subjektu údajů

Kdykoli máte právo požádat správce o přístup k vašim osobním údajům. Tyto informace musí být poskytnuty zdarma. Dále a za určitých okolností máte právo na přenositelnost dat, vymazání údajů a jejich změnu. Dále můžete mít nárok na omezení zpracování vašich údajů a na právo zveřejňovat nebo předávat údaje, které poskytujete, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu.

Pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na vašem souhlasu, máte právo kdykoli souhlas odvolat. Zákonnost zpracování vašich osobních dat na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním není odvoláním dotčena.

Právo na nesouhlas

Kdykoli máte právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů, které jsou založeny na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů týkajících se takového marketingu, které zahrnují profilování v rozsahu, který se týká přímého marketingu.

Právo podat stížnost

Dále máte právo podat stížnost u orgánu dozoru.

Dozorčí orgán, který je za nás odpovědný, je:

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Česká republika
Tel.: +420 234 665 11
E-mail: posta@uoou.cz

Přenos osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace

Pokud poskytneme osobní údaje poskytovatelům služeb mimo Evropskou unii, učiníme tak pouze tehdy, pokud EU potvrdí, že má tato třetí země odpovídající úroveň ochrany údajů nebo jiné vhodné záruky ochrany údajů (například povinné zásady ochrany osobních údajů nebo standardní smluvní ustanovení EU).