Jak vzniká teplo v masce?

Zlomení kovových destiček v oční masce vyvolá reakci, která způsobí krystalizaci kapaliny v masce. Tato krystalizace vytváří teplo. Po dokončení procesu krystalizace se doporučuje promasírovat oční masku tak, aby byla měkká a ohebná. Po masáži zůstane maska déle teplá. Maska POSIFORLID® má předem nastavené množství energie, které se uvolňuje pouze při aktivaci masky. Tato energie se používá k ohřevu masky na správnou teplotu. Zbývající energie slouží k udržení stálé teploty po určitou dobu. To je možné díky tomu, že všechna tekutina nekrystalizuje okamžitě. Molekuly, které se nepoužívají k ohřevu masky, zůstávají tekuté a krystalizují pouze tehdy, když jsou potřebné k dosažení požadované teploty. Z toho také vyplývá, že maska, která je teplá již před aktivací, udrží po aktivaci teplo déle. Pro dosažení ideální teploty spotřebuje méně energie, zbylá energie tudíž zajistí teplo po delší dobu. Pokud máte pocit, že se maska ochlazuje příliš rychle, nebo pokud chcete, aby byla teplejší, můžete zkusit masku před použitím nahřát např. tím, že ji podržíte minutu pod teplou vodou, nebo ji na chvíli položíte na radiátor.

Zpět na přehled